Coaching in relatie tot werk

Wilt u stilstaan om vooruit te komen? Uw professionele handelen en gedrag onderzoeken? Loopt u rond met vragen die de vanzelfsprekendheden binnen uw dagelijks werk doen wankelen? Zoals:

  • “Bereik ik wat ik wil bereiken?”
  • “Hoe ontdek in mijn (verborgen) talenten?”
  • “Motiveer ik mijn medewerkers wel genoeg?”
  • “Waarom doe ik wat ik doe?”
  • “Kloppen mijn opvattingen nog wel?”
  • “Waar haal ik plezier uit binnen mijn werk?”

Dan ga ik, graag samen met u op zoek naar de antwoorden.

Mijn doel is u te laten reflecteren op uw gedrag en handelen. Wat u daarbij van mij kunt verwachten kan ik het beste in steekwoorden neerzetten: vertrouwen, openheid, respect, spiegelen, oprechte nieuwsgierigheid, andere invalshoeken, inzichten in functioneren, relativeren, humor, tips, compassie en een ontspannen sfeer.

Beknopte ervaringen van een aantal mensen die door mij gecoacht zijn leest u bij reviews.

Ina Kallenbach

In de loop der jaren hebben we ons allemaal bepaalde patronen, opvattingen en overtuigingen eigen gemaakt. Die beïnvloeden ons gedrag. Ze zijn ons vaak tot steun en helpen ons verder. Tot er een moment komt dat we ontdekken dat bepaald gedrag ons in de weg zit en niet langer functioneel is. Dan is vragen stellen over je eigen gedrag nuttig, temeer omdat de praktijk uitwijst: als we gedragspatronen doorbreken en onze talenten (her)ontdekken gaat er een nieuwe wereld open!

Mijn interesse voor het gedrag van mensen komt terug in de keuze van mijn opleidingen en mijn werk.

Werk

Sinds 2018 coach ik vanuit Kallenbach Coaching. Daarvoor werkte ik bij de gemeente Eindhoven in verschillende functies. Centraal stond het gedrag van ambtenaren binnen de organisatie en in hun omgang met burgers. Naast mijn reguliere werk heb ik veel collega’s gecoacht. Bij reviews leest u van een aantal hun ervaringen.
Voordat ik bij de gemeente Eindhoven kwam werken was ik vanuit het Algemeen Pedagogisch Studiecentrum betrokken bij het bestrijden van ongewenst gedrag in het onderwijs. In deze periode was ik voor collega’s de interne vertrouwenspersoon.

Opleidingen

In 2006 besloot ik mijn hart te volgen en deed ik de opleiding Coaching voor Professionals bij School voor Coaching. Na het behalen van het diploma heb ik een aantal verdiepingscursussen gevolgd over de onderwerpen: psychopathologie, groepsdynamica, systeemdenken, ongelijke behandeling en diversiteit.
In 1998 ben ik afgestudeerd bij de deeltijdopleiding Arbeid- & Organisatiesociologie aan de Universiteit van Amsterdam. Aansluitend heb ik de opleiding tot mediator gevolgd.

Reviews

Het coachtraject heeft invloed gehad op mijn functioneren. Het heeft me inzichten opgeleverd en ideeën over hoe ik slimmer met bepaalde situaties kan omgaan. Het heeft me ook geholpen beter te begrijpen hoe ik in mijn werk sta. En ook heel belangrijk: relativeren.

José

Ik heb tijdens het coachtraject handvatten en inzichten gekregen om te (blijven) functioneren. Ook heb ik vertrouwen in de toekomst. Het alternatief was langdurig ziek thuis zijn.
De gesprekken waren open en op basis van een goed vertrouwen. Ik heb de coaching als zeer waardevol ervaren voor mezelf en voor de organisatie. Het heeft mij veel opgeleverd. Ik heb bewondering voor de wijze waarop Ina dit traject samen met mij heeft doorlopen. Ina kon zich een goed beeld vormen van de vragen die ik had.

Marcel

Niet alleen hebben we hele goede gesprekken gehad, we hebben ook erg kunnen lachen met elkaar. Het hielp mij ook vaak om even te relativeren en uit een andere hoek naar problemen te kijken. Het hielp me overeind blijven tijdens de reorganisatie en gaf me inspiratie om nieuwe aanpakken te proberen. Ina is een warm en wijs mens, met heel veel inzicht en kennis over mensen.

Dinemarie

 

Ik ben door het coachtraject sterker in mijn rol als leidinggevende gekomen. Ik kreeg een goede spiegel voor gehouden. Ik heb het coachtraject als bijzonder prettig ervaren en ik heb er veel van geleerd.

Anja

Ina heeft mij een ander zicht gegeven op deze organisatie en steun verleend bij het zoeken naar een oplossing. Ik ben blij dat ik bereikt heb wat ik wilde.

Jan

Het is fijn om iemand te hebben die een spiegel voor je zet zodat je zelf de goede stappen kunt zetten. Dingen van jezelf meer waarderen, iemand moet je daar op wijzen. Het is fijn dat je buiten je werkomgeving, zonder enige voorkennis, iemand hebt die je kan helpen om je neus weer de goede richting in te krijgen.
Ik vond het zeer fijn dat ik in vol vertrouwen, met veel respect en in ontspannen sfeer mijn zegje kon doen. Ik heb veel gehad aan de tips die Ina me gegeven heeft. Ik zal deze tips zeker blijven gebruiken.

Maureen

Sparren met een ‘buitenstaander’ is heel prettig, mits het vertrouwen 100% aanwezig is en dat was in mijn geval zeker zo. Het werkt meteen inspirerend, het bevordert je ontwikkeling. Wat ik nog kwijt wil is dat ik een topcoach heb mogen hebben in tijden van onrust!

Sandra

 

Algemene informatie

Coachgesprekken duren 1 uur.
Een coachtraject duurt gemiddeld 6 tot 10 gesprekken.
De gesprekken vinden 1 x per 2 à 3 weken plaats.

Een kennismakingsgesprek is gratis.

Tarief voor particulieren € 100,- per gesprek (vrijstelling van btw is van toepassing).
Locatie is mijn werkplek in Duivendrecht.

Tarief voor organisaties € 150,- en eventuele reiskosten (vrijstelling van btw is van toepassing).
Locatie kan de organisatie zijn of mijn werkplek in Duivendrecht.

Contact opnemen

Heeft u vragen?

Wilt u een afspraak maken voor een gratis kennismakingsgesprek?

Vul dan het contactformulier in of mail naar ina@kallenbachcoaching.nl